Traser P6504 Black Storm Pro v ozbrojených silách

Firma Traser má v sortimentu převahu modelů, které vzhledově vycházejí z vojenských hodinek Sandy P650 vyráběných americkou společností Stocker & Yale až do začátku tohoto tisíciletí pro ozbrojené síly USA.  Švýcarská firma Mb-microtec (vlastník Traseru) této americké společnosti dodávala už od 80. let své světelné zdroje na bázi plynného tritia zapouzdřené v skleněných kapslích (tzv. Gaseous Tritium Light Source – GTLS).  A není náhodou, že po založení vlastní hodinářské značky Traser jeden z jejích prvních modelů navázal přímo na Sandy P650 a byl označen jako P6500. Mimochodem v nabídce zůstává dodnes. Později ho doplnily další odvozené modely řady Professional označované jako P650x.

Nutno ale přiznat, že tyto hodinky, i přes svůj ideový původ, nebyly dlouho zavedeny do ozbrojených sil jako skutečné vojenské hodinky a zůstaly pouze komerčním produktem s “military“ vzhledem. To už dnes ale není pravda.

Model  P6504 Black Storm Pro zaujal Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska natolik, že ho v roce 2008 oficiálně zavedlo do výstroje některých speciálních jednotek, jako jsou výsadkové jednotky (Paras) nebo královská námořní pěchota (Royal Marines). Nakoupené množství je v měřítcích britského ministerstva obrany pochopitelně spíše menší, ostatně hodinky jsou určeny pouze pro speciální útvary.

Dodavatelem hodinek byl hlavní zástupce Traseru pro Velkou Británii – společnost Green Watch Services Ltd. (GWS), která se také společně s britskými úřady podílela na NATO katalogizaci tohoto produktu a tedy jeho automatického uznání ostatními členskými státy NATO. Není jistě bez zajímavosti, že dalším oficiálním vojenským uživatelem hodinek P6504 Black Storm Pro se staly ozbrojené síly Norského království.

A co je to NATO katalogizace (v angličtině kodifikace)? Pro všechny položky zavedené do výzbroje a výstroje členských států NATO je typické, že jim je přiděleno oficiální katalogizační číslo, tzv. National Stock Number nebo NATO Stock Number (NSN). Hodinkám P6504 Black Storm Pro bylo přiděleno NSN 6645-99-274-4459. Na toto číslo v NATO zásobovací/logistické databázi jsou napojeny další katalogizační údaje (jako jsou základních technické parametry, uživatelé, výrobci a dodavatelé), které usnadňují život armádním zásobovačům. Přidělení čísla se řídí poměrně složitými pravidly a je to tedy poměrně zdlouhavý administrativní proces. Tento proces může ale iniciovat pouze vláda státu NATO. Výrobce nebo dodavatel si tedy v žádném případě nemůže NSN sám vytvořit, například v rámci „zlepšení“ image svého produktu.

NSN je vždy třináctimístné číslo. V případě hodinek P6504 (NSN 6645-99-274-4459) pak 6645 označuje kategorie “časoměrná zařízení“, 99 je označení země registrace (v tomto případě Velké Británie).  Zbývající čísla 274-4459 jsou pak počítačem vygenerovaná čísla, která jednoznačně identifikují každou položku v databázi.

Traser P6504 Black Storm Pro na chronoshopu

Autorem článku je Petr_P – blog na chronomagu